Kontakt

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS I STYRELSEN?


För att komma i kontakt med oss i styrelsen så kan du fylla i nedan formulär eller

direkt ta kontakt med oss via mail till styrelsen@wrx.se

Fakturor och andra frågor till kassören skickas till faktura@wrx.se

 
 
 
 

STYRELSE 2021

ORDFÖRANDE

Tävlingsansvarig

Carina Hedqvist

Email: smultron73@hotmail.se

Mobil: 072 324 30 03

VICE ORDFÖRANDE

Webmaster

Peter Rosén

Email: peter.rosen.hws@gmail.com

Mobil: 073 058 29 75

KASSÖR

Sara Lundberg

Email: s_nord@hotmail.com

Mobil: 

SEKRETERARE

Tävlingsansvarig

Michelle Lindblad Persson

Email: michelle.lindbladpersson@gmail.com

Mobil: 073 056 69 75 

LEDAMOT & VICE SEKRETERARE

Stephanie Holt

Email: stephanieholt@live.com

Mobil: 076 799 78 56

LEDAMOT

Utbildningsansvarig

Annika Munkestam Mårdberg

Email: annika@mardberg.com

Mobil: 070 572 31 22 

SUPPLEANT

Ungdomsansvarig

Ann Öhman

Email: ann.ohman26@gmail.com

Mobil: 073 981 75 83

REVISOR

Anna Nord

Email: nord.anna@telia.com