Kontakt

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS I STYRELSEN?


För att komma i kontakt med oss i styrelsen så kan du fylla i nedan formulär eller

direkt ta kontakt med oss via mail till styrelsen@wrx.se

Fakturor och andra frågor till kassören skickas till faktura@wrx.se

 
 
 
 

STYRELSE 2022

ORDFÖRANDE

Webmaster

Peter Rosén

E-mail: peter.rosen.hws@gmail.com

Mobil: 073 058 29 75

V.ORDF & SEKRETERARE

Tävlingsansvarig

Carina Hedqvist

E-mail: smultron73@hotmail.se

Mobil: 072 324 30 03

KASSÖR

Sara Lundberg

E-mail: s_nord@hotmail.com

Mobil: 

LEDAMOT & VICE SEKRETERARE

Utbildningsansvarig

Stephanie Holt

E-mail: stephanieholt@live.com

Mobil: 076 799 78 56

LEDAMOT

Tävlingsansvarig

Michelle Lindblad Persson

E-mail: michelle.lindbladpersson@gmail.com

Mobil: 073 056 69 75 

SUPPLEANT

Ungdomsansvarig

Ann Öhman

E-mail: ann.ohman26@gmail.com

Mobil: 076 781 75 83

REVISOR

Anna Nord

E-mail: nord.anna@telia.com