Styrelsens sammansättning 2019

 För att komma i kontakt med hela styrelsen, maila styrelsen@wrx.se 

 

Vill du komma i direkt kontakt med kassören, maila faktura@wrx.seOrdförande

Annika Munkestam Mårdberg

Åbovägen 105

820 41 Färila

070-572 31 22

annika@mardberg.com

  

 

Kassör

Elisabeth Carlsson

Finntä 5

818 92 Valbo

070-206 26 61

faktura@wrx.se 

Webmaster

 Sekreterare

Michelle Lindblad Persson

Nordsjö Fallbacksvägen 31

827 54 Järvsö

073-056 69 75

michelle.lindbladpersson@gmail.com

 

Tävlingsansvarig

Webmaster


 

Ledamot
Carina Hedqvist
Stångjärnsvägen 33
816 30 Ockelbo
072-324 30 03
smultron73@hotmail.se

Tävlingsansvarig

Ledamot
Anna Larsson
Tjärnvallsvägen 26
827 72 Korskrogen
072-735 66 71
anna.acke.larsson@gmail.com 

   
   

Ledamot
Anna-Karin Lönngren Grafford
Skridsvik Skästravägen 290
820 40 Järvsö
070-509 47 11
annakarin.lonngren@gmail.com

 

Utbildningsansvarig

 


Suppleant

Ann Öhman
Hällskärsvägen 26
817 30 Norrsundet
073-981 75 83
ann.ohman26@gmail.com

 
 

 

 

 

 

 

 

Revisor: Ulla Rosin Schönberg
ullaschonberg@hotmail.com

Valberedning: Pernilla Magnusson
pernilla_820@hotmail.com

Tävlingsorganisation
Carina Hedqvist
Michelle Lindblad Persson
Carina Stridh
Elisabeth Carlsson
Magdalena Lönngren
Anna-Karin Lönngren

 

Jubileumskommitté
Ewa Hasth
Annika Munkestam Mårdberg
Christa Jonsson Ahls