Styrelsens sammansättning 2020

 För att komma i kontakt med hela styrelsen, maila styrelsen@wrx.se 

 

Vill du komma i direkt kontakt med kassören, skicka ditt mail till: faktura@wrx.se


Ordförande

Carina Hedqvist
Stångjärnsvägen 33
816 30 Ockelbo
072-324 30 03
smultron73@hotmail.se

Tävlingsansvarig

Vice Ordförande

 Peter Rosén
Hällskärsvägen 26
817 30  NORRSUNDET
0730-58 29 75
peter.rosen.hws@gmail.com

Webmaster

Peter 

Kassör

Elisabeth Carlsson

Finntä 5

818 92 Valbo

070-206 26 61

faktura@wrx.se  

Sekreterare

Michelle Lindblad Persson

Nordsjö Fallbacksvägen 31

827 54 Järvsö

073-056 69 75

michelle.lindbladpersson@gmail.com

 

Tävlingsansvarig
Ledamot  & Vice Sekreterare
Stephanie Holt

Södra Näsberg 9
827 72 Korskrogen


076 - 799 78 56
xxxx.xxxxx@hotmail.seLedamot

Annika Munkestam Mårdberg

Åbovägen 105

820 41 Färila

070-572 31 22

annika@mardberg.com

 

Utbildningsansvarig

Suppleant

Ann Öhman
Hällskärsvägen 26
817 30 Norrsundet
073-981 75 83
ann.ohman26@gmail.com

 

UngdomsansvarigRevisor: Anna Nord
nord.anna@telia.com

Valberedning: vakant

Tävlingsorganisation
Carina Hedqvist
Michelle Lindblad Persson
Carina Stridh
Elisabeth Carlsson