Styrelsens sammansättning 2018

 För att komma i kontakt med hela styrelsen, maila styrelsen@wrx.se 

 

Vill du komma i direkt kontakt med kassören, maila faktura@wrx.seOrdförande

Annika Munkestam Mårdberg

Åbovägen 105

820 41 Färila

070-572 31 22

annika@mardberg.com

  

Kassör

Elisabeth Carlsson

Finntä 5

818 92 Valbo

070-206 26 61

faktura@wrx.se  Sekreterare

Michelle Lindblad Persson

Åbovägen 34

820 41 Färila

073-056 69 75

michelle.lindbladpersson@gmail.com

 

Tävlingsansvarig

Webmaster


 

Ledamot
Anna Ångman Eriksson

Kringsvägen 8
820 42 Korskrogen
070-303 95 09
angmaneriksson@gmail.com


Aktivitetsansvarig

Ledamot
Anna Larsson
Kringsvägen 4
820 42 Korskrogen
072-735 66 71
anna.acke.larsson@gmail.com


Utbildningsansvarig
Webmaster
 

   
   
Ledamot
Anna-Karin Lönngren Grafford
Skridsvik Skästravägen 290
820 40 Järvsö
070-509 47 11
annakarin.lonngren@gmail.com
 

Ledamot

Eva-Marie Wallberg
Hybovägen 33
827 35 Ljusdal
072-226 31 08
emw358@gmail.com

 

   Valberedning
Carina Stridh 070-299 19 69
Vakant
Vakant

Tävlingsorganisation