Therese o Rolf, Rotens gård, Störsbäcken ordnade Koclinic med Göran Lindström den 24-26 juli. Några av våra medlemmar deltog.

Western Störsbäcken 007.jpg

Carina

Western Störsbäcken 011.jpg

Göran Lindström på Carinas häst.

Western Störsbäcken 009.jpg

Ulla-Britt Wallman deltog, Eva Carlsson tittade.

Western Störsbäcken 005.jpg

Carina Håkansson