AKTIVITETER 2019

 
Här samlar vi blandade aktiviteter, 
både sådana som anordnas av den egna klubben, andra klubbar och privata arrangemang. 

Deltagare vid WRX's egna aktiviteter täcks av klubbens försäkring inom Folksam (förutsatt att du är WRX-medlem).
Var noga med att kolla upp vad som gäller kring försäkringar för övriga arrangemang, då du som WRX-medlem INTE täcks av vår försäkring hos Folksam vid aktiviteter som inte anordnas av klubben.

Vill du att en aktivitet ska läggas upp här? Kontakta webbansvarige.
 

WRX Årsmöte 2019

Datum: 3 mars kl.14:00
Plats: Bollegården, Bollnäs

Anmälan görs senast 24 februari till Annika Munkestam Mårdberg, ring eller skicka sms till 070-5723122

 

Viktigt inför mötet:

- 3 feb -
Motioner ska vara styrelsen@wrx.se tillhanda
Nomineringar av Årets WRX:are och Årets mest tävlingsaktiva ska vara styrelsen@wrx.se tillhanda

Kom ihåg att i förväg betala in medlemsavgiften för att vara röstberättigad på mötet!

 

Årsmöteshandlingarna hittar du i dokumentarkivet HÄR.