Hej! 

 

Vi i Förbundet vill bara påminna om att datum för WRAS Årsstämma 2017 kommer att vara lördagen 29/4 2017. 

 

WRAS förbundsstadgar:

 

"22 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämma Förbundsstämman hålls varje år före utgången av april månad, på ort som Förbundsstyrelsen bestämmer. Kallelse till stämman utfärdas av Förbundsstyrelsen senast den 30 oktober året innan stämman. Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt Förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till Förbundsstämman – vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande, skall senast tre (3) veckor före Förbundsstämman sändas till röstberättigade organisationer." 

 

Information om tid och plats kommer senare. 

 

MVH Carina Stridh, sekreterare WRAS förbundsstyrelse